DİRSEK


Ön kol ve kolun birleştiği nokta olan dirsek; Radi,Humerus ve Ulna isimli üç kemik tarafından oluşan bir eklemdir. Elimizin kontrol merkezini oluşturan dirsek eklemi, elin istediği noktaya uzanmasını sağlar. Elimizle yapılabilecek en temel ve en basit hareketler dahi dirsek tarafından yönlendirilen en tarafından yapılmaktadır. Bu nedenle dirsek ağrısı insan yaşamının kalitesini düşürebilecek sıkıntılı bir durumdur. Tenisçi ve golfçü dirseği problemleri de dirsek ağrılarının en sık görülen türlerindendir.

Tenisçi dirseği dirsek ağrıları içerisinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Tıbbi adı “lateral epikondilit” olan tenisçi dirseği, adından da anlaşabileceği üzerine ilk olarak tenisçilerin dirseklerinde meydana gelen bir problem olduğundan dolayı için bu ismi almıştır. Bu isme rağmen tenisçilerde görülme sıklığı pek fazla değildir, tenisçilerde nadir olarak görülür. Tenisçi dirseği zorlayıcı işlerde çalışan herkeste ortaya çıkabilmektedir. Son dönemlerde daktilo ve bilgisayar kullanan kişilerde de ortaya çıkabilmektedir. Dirseklerin dış kısımlarında kemiğe yapışan tendonlar vardır. Bu tendonların dejenere olması tenisçi dirseği rahatsızlığı olarak nitelendirilir. Bu nedenle öncelikli olarak dirseğin dış kısmında başlayan ağrı yavaşça ön kola yayılan bir ağrı haline gelir. Bu ağrı terse doğru dirseği ve kolu hareket ettirdikçe daha da çoğalmaktadır. Tenisçi dirseği problemiyle muhatap olanların zamanla kapıdaki anahtarı bile çeviremeyecek duruma geldikleri gözlenmektedir. Basit düşme, zedelenme ve çarpma sonucu meydana gelebilen tenisçi dirseği probleminde hemen bir ağrı oluşabileceği gibi, birkaç gün sonra meydana çıkabilecek bir ağrı da görülebilir. Bu ağrı zamanla en temel günlük hareketlerin dahi yapılamayacağı sonuçları da içerebilir. Tenisçi dirseği belirtilerine bakılacak olunursa;

  • Dirseğin dış kısımlarında artan bir ağrı ve aşırı hassasiyet
  • Dirsekten ön kola doğru şiddetleşen ağrı
  • En temel hareketleri yapmakta zorlanmadır.

Fiziksel hekim muayenesi, dirsekteki çıkıntı kemiğine orta şiddette baskı uygulanması sonucu yapılır. Görüntülenme yollarına çoğu zaman gerek duyulmaz. Tedavisinde cerrahi yöntemlere başvurulması %5 civarındadır. Ağrı kesiciler, kortizon iğneleri, ağrı önleyici bantlar, buz yöntemleri, yüksek şiddette ses dalgaları kullanılarak şok tedavisi uygulama genellikle hastalık tedavisinde etkili olur. Burada önemli olan hastalığın tekrarlayıcı yönünden kaçınılmasıdır. Bu da hastaların dikkatli olmalarını gerektirir.

Golfçü dirseği rahatsızlığının tıptaki adı “medial epikondilit” olarak lanse edilir. Dirseğin iç kısmındaki kemik çıkıntısında ağrı ve hassasiyet yaratan bir hastalıktır. En fazla 20 ile 50 yaşları arası erkeklerde görülür. Ancak tüm dirsek rahatsızlıklarında olduğu gibi dirseklere sürekli basınç yükleyenlerde de büyük ölçüde görülebilir. El bükülmesini sağlayan kol kaslarının yapıştığı bölgelerdeki aşırı yüklenme golfçü dirseği denilen problemin oluşumunu sağlar. Problemin oluşması tendonlarda yırtılmalara ve bu yırtılmalara bağlı olarak ağrı oluşumuna neden olur. Bu durum sıkça golf oynayanlarda görüldüğünden golfçü dirseği olarak adlandırılır. Golfçü dirseği problemi devamlı yazı yazanların da muzdarip olduğu bir sorundur. Golfçü dirseğinde ağrı dirseğin iç tarafında görülür, iç yana doğru genişler. Özellikle yumruğun sıkıldığı zamanlarda ağrıda artış olur.

Golfçü dirseği tanısında doktorun fiziksel muayenesi genelde yeterli olur. Bu muayenede doktor dirseğin yanında başka bölgelere de basınç uygulayabilir. Nadiren elektronik görüntüleme yöntemleri de kullanılabilir. Tedavi sürecinde belirli ve düzenli aralıklarda buz tedavisi uygulaması iyi sonuçlar vermektedir. Şişin engellenmesi için elastik bandajlar kullanılabilir. Özel dirseklikler kullanılması ağrının şiddetini oldukça düşürebilir. İyileşmenin de daha hızlı olmasını sağlar. Çeşitli enjeksiyonların uygulanması da çoğu zaman iyi sonuçlar vermektedir. (bu enjeksiyonların içerisinde kortizon iğneleri de bulunur) Cerrahi tedavi yine en son kullanılan çaredir.