KALÇA EKLEMİ

Kalça ekleminin hareket yeteneği oldukça fazladır. Bu hareket yeteneği sayesinde oturma, çömelme, ayakta durma ve koşma gibi temel hareketlerin yapılması sağlanır. Bu nedenle kalça eklemi çok büyük bir öneme sahiptir. Kalça problemleri hareket yeteneğini önemli ölçüde kısıtlayan olumsuzluklara neden olabilir. Vakalara bakıldığında kalça eklemi hastalıklarının toplumda büyük sıklıkta görüldükleri anlaşılabilir. Burada yapılması gereken ilk tespit ağrının yerinin tam olarak belirlenmesi olacaktır. Kalça eklemi problemleri bir hastalıktan kaynaklanabildiği gibi, yumuşak doku problemlerine de bağlı olabilir.

Kalça eklemi incelendiğinde çukur top eklemi yapısında olduğu görülmektedir. İnsanların hareketlerinde içindeki kıkırdak yastıkçıklar vasıtasıyla kemiğin yuva içerisinde sürtünmesi engellenmektedir. Bu kıkırdak yastıkçıklar ve kemikte meydana gelebilecek herhangi bir hastalık ya da problem ağrılı kalça sorunlarına yol açabilir. Bu yapılardaki problemler yaşın ilerlemesi sonucu oluşabileceği gibi, kalçaya aşırı yük binmesi ve yaralanmalar sonucu da oluşabilir.

Kalça eklemi hastalıklarına bakıldığında;

  • Perthes hastalığı,
  • Gelişimsel kalça displazisi
  • Primer osteoartrit
  • Romatoid artrit gibi hastalıklar ön plana çıkmaktadır. Bu hastalıklar ağrılı kalça problemlerine neden olurken birçoğunun tedavisi için cerrahi müdahale gerekmektedir. Çok ilerlemiş evrelerde cerrahi müdahale bile sonuç vermeyip “total kalça artroplastisi” tek çözüm yolu haline gelmektedir. Total kalça artroplastisi bozulmuş kalça eklemi problemlerinde yapay çözümler üretmek manasına gelir. Bu yapay çözümler özellikle erişkinlerde sıklıkla kullanılmaktadır.

Bu durumlara biraz daha ayrıntılı olarak bakmak gerekirse;

Artritler; romatizmal hastalıklar, kireçlenme, iltihaplı eklem problemleri olarak kalçalarda dejenerasyon ve ağrı oluşturabilir. Şiddetli ağrı, tutukluk, hareketlerde geniş anlamlı kısıtlığa yol açar.

Bursitler; tendon ve kasların korunmasına neden olan yastıkçıkların (içi sıvı dolu olan) aşırı zorlanması sonucu özellikle merdiven inip-çıkarken meydana gelen zorlanmalar yaratır.

Enfeksiyonlar, kalça eklemi ve çevresindeki yumuşak dokuların enfeksiyon neticesinde tahribatıyla ortaya çıkar. Yüksek ateşe de neden olur.

Doğumsal bozukluklar, zaman geçtikçe kalça eklemleri üzerinde belirginleşerek kalça eklemi problemlerine neden olur.

Kalça kırıkları, düşme sonucunda ya da yaşın ilerlemesi sonucu kemik kırılganlığının arttığı durumlarda eklem problemleri ve kalça kırıkları meydana gelir.

Kanserler, özellikle geceleri şiddetli ağrıya yol açabilir. Kalça kırıkları da oluşabilir.

Kalça Ağrısının Teşhisi Nasıl Yapılır?

Kalça ağrısı ve kalça eklemi dejenerasyonu belirtileri toplum genelinde oldukça sık olarak görüldüğünden tanı koymak konusunda hekimleri zorlamaktadır. Çünkü farklı şikayetlerin değerlendirilmesi eklem problemi olarak yanlış şekilde yapılabilir. Bu nedenle kalça eklem ağrısı şikayetlerinde ayrıntılı bir fiziksel muayene yanında, ağrının tam olarak yerinin belirlenmesi de çok önemlidir. Ağrının artmasına neden olan fiziksel nedenlerin tespiti de gereklidir. Bunun yanında tomografi, ultrason MRG gibi yöntemler de tanı koyma konusunda faydalı olabilir.

Kalça Ağrısının Tedavisi:

Yukarıda belirtildiği üzere kalça ağrısının tanısının koyulması çok önemlidir. Tanı konulduktan sonra buna uygun tedaviler geliştirilebilir. Burada daha basit durumlarda bir fizik-tedavi uzmanına başvurmak gerekmektedir. Kalçaya binecek yükü azaltmak için istirahat uygulanması önemlidir. Kilolu hastalarda verilebilecek kadar kilo verilmesi de önem taşımaktadır. Ağrı kesiciler, kas gevşeticiler ve lokal sıcak fizik tedavi uygulamaları iyi sonuç verebilir. Bu tarz durumlarda verilecek egzersizler ve yürüteç-baston gibi destekler de kullanılabilir. Egzersizlerin tedavi edici etkisinin yanında ağrının sıklığının azaltılmasında da önemli etkileri vardır. Yumuşak doku kalça eklem tedavilerinde kortizon içeren iğneler de kullanılır. Doğumsal eklem sorunlarında ve yukarıdaki çözümlerin etki etmediği problemlerde, cerrahi çözüm yoluna gidilebilir. Ancak önemli olan ağrının asıl kaynağı ve yerinin de belirlenmesidir. Bunların yanı sıra yapay maddelerle cerrahi tamir yolu da çok kullanılır.